minus

Liên hệ với chúng tôi

High Waisted Black Trousers

700.000 

Chất liệu:

Cotton-blend

Chi tiết:

  • Có túi mổ 2 bên
  • Form quần suôn thẳng
  • Màu đen
  • Đường chỉ dập nổi cố định phần mặt trước giữa quần

Hướng dẫn bảo quản: Hạn chế giặt máy chế độ mạnh và nước nóng để tránh bạc màu

+84 70 324 3227

@2024 - Beat*Unbeaten

@2024 - Beat*Unbeaten

+84 70 324 3227