minus

Liên hệ với chúng tôi

Reflective Lung Two-way Zipper Sports Jacket

998.000 

Chất liệu:

Cotton-blend

Chi tiết:

  • Có túi mổ 2 bên áo
  • Có túi hộp trước ngực
  • Form boxy
  • Có vải lót bên trong
  • Màu đen

Hướng dẫn bảo quản: Hạn chế giặt máy chế độ mạnh và nước nóng để tránh bạc màu

+84 70 324 3227

@2024 - Beat*Unbeaten

@2024 - Beat*Unbeaten

+84 70 324 3227